Politika kvalitete

Kvaliteta koju nudimo potvrđena je certifikatom ISO 9001.

Naša skrb o okolišu potvrđena je certifikatom ISO 14001.

Naša skrb o sigurnosti na radu potvrđena je certifikatom ISO 45001.

Uspostavljen sustav upravljanja informacijskom sigurnošću potvrđen je certifikatom ISO 27001.

Osnovna načela politike kvalitete i skrbi o okolišu, zdravlju i sigurnosti na radu vidljiva su u dokumentu Politika integriranog sustava.

Briga o zaštiti osobnih podataka opisana je na našim stranicama: Politika zaštite osobnih podataka.

 

  

 

vrh stranice