Politika zaštite osobnih podataka

Zagrel Rittmeyer d.o.o. se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podatka te Vas želi obavijestiti o sljedećem:

Zaštita osobnih podataka – općenito

Osobne podatke tvrtka prikuplja zbog:

- što učinkovitijeg odgovora na korisnikov upit,
- osiguranja pružanja tražene usluge,
- promocije vlastitih usluga,
- interne statističke obrade podataka,
- mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala.

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):

- ime i prezime,
- adresa,
- e- mail adresa,
- broj telefona i/ili faksa,
- ostali podaci koje korisnik napomene, a želi da ostanu tajni.

Vrijeme trajanja Politike zaštite osobnih podataka

U trenutku dostavljanja osobnih podataka korisnik daje pristanak za kontaktiranje od strane tvrtke te se uvrštava na mailing listu tvrtke – trenutak ulaska na listu je izričit pristanak korisnika na kontakt.

Zaštita privatnosti dostavljenih osobnih podataka je trajna, a u svakom trenutku korisniku je omogućeno isključenje s mailing liste tvrtke. U slučaju isključenja s mailing liste, dostavljeni osobni podaci se više neće koristiti od strane tvrtke Zagrel Rittmeyer d.o.o., osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

Sadržaj Politike zaštite osobnih podataka

Korisnikovu e-adresu i ostale osobne podatke tvrtka Zagrel Rittmeyer d.o.o. neće prodavati, iznajmljivati i stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez osobnog pristanka korisnika jer je to protivno politici o privatnosti tvrtke.

Tvrtka Zagrel Rittmeyer d.o.o. drži se stroge politike “no spam”. Ukoliko korisnik želi da ga tvrtka Zagrel Rittmeyer d.o.o. kontaktira radi specijalnih ponuda i akcija, tvrtka je obavezna tražiti posebno dopuštenje za to.

Zagrel Rittmeyer d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite korisnikovih osobnih podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, u najkraćem mogućem roku. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijeva se dostava vlastitih osobnih podataka da bi korisniku bio omogućen pristup web stranicama tvrtke i ne traži se otkrivanje više podataka osim kada je to potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na tvrtkinim stranicama. Sve zbirke osobnih podataka obrađuju se u Zagrel Rittmeyer d.o.o., a dostupne su i članovima matične tvrtke Rittmeyer AG, Zug, Švicarska, odnosno Brugg holding AG, Brugg, Švicarska.

Podaci koje tvrtka prikuplja na svojim internetskim stranicama se ne prodaju, ne prenose i ne otkrivaju nikome izvan društva Zagrel Rittmeyer d.o.o. odnosno članica Brugg grupe, bez korisničke dozvole, osim:

1. u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza,

2. u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite života ili tjelesnog integriteta korisnika, a korisnik nije u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka,

3. u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,

4. u slučajevima kada je sam korisnik sam objavio podatke (čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka),

5. u slučajevima kad je uključenost druge strane neophodna za ispravno funkcioniranje stranica. U takvim slučajevima, a prije dostave osobnih podataka, Zagrel Rittmeyer d.o.o. se obvezuje na čuvanje poslovne tajne,

6. u slučaju eventualne prodaje ili pravnog sljedništva Zagrel Rittmeyer d.o.o. zadržava se pravo prodaje ili prenošenja osobnih podataka korisnika trećoj strani koja: a) provodi svoje poslovanje u okviru sličnih aktivnosti ili usluga, b) pristaje biti sljednik Zagrel Rittmeyer d.o.o. u pogledu očuvanja i zaštite prikupljenih podataka, c) pristaje na obveze ove politike o zaštiti osobnih podataka.

Popunjavanjem obrazca na stranicama tvrtke korisnik jamči da su informacije koje je priložio točne te da je u cijelosti suglasan s odredbama Politike privatnosti tvrtke i u njoj navedenim uvjetima. Tajnost podataka Ističe se da prilikom posjeta stranicama tvrtke osobni podaci korisnika ostaju tajni, osim ako ih korisnik želi dobrovoljno otkriti.

Tvrtka je dužna čuvati tajnost zaprimljenih podataka i neotkrivati podatake drugim stranama, osim u slučajevima navedenima u prethodnom poglavlju. Statistika poslužitelja Poslužitelj globalne mreže tvrtke Zagrel Rittmeyer d.o.o. koristi statistički softver. Takvi programi su standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za stranice tvrtke Zagrel Rittmeyer d.o.o.. Takvi statistički programi omogućuju tvrtki da svoje stranice prilagodi na način da budu što efikasnije i jednostavnije za posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

Upotreba „kolačića“ (eng. cookies)

Kako bi se olakšalo pregledavanje internetskih stranica tvrtke Zagrel Rittmeyer d.o.o., naš poslužitelj globalne mreže koristi „kolačiće“. Radi se o malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja statistike naših stranica. „Kolačići“ se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na korisnikovo računalo. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe „kolačića“, ako je internetski preglednik korisnika tako podešen.

Poruka elektroničkom poštom

U slučaju komunikacije s tvrtkom korištenjem elektroničke pošte (e-pošte) s osobnim podacima po kojima je moguće identificirati korisnika, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji je dostavljen elektroničkom poštom, tvrtka Zagrel Rittmeyer d.o.o. će te podatke koristiti u svrhu ispunjenja korisničkih zahtjeva.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj internetskoj adresi, te kako bi se osiguralo da usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programsku opremu koja prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Ankete i upitnici

Povremeno se na web stranicama tvrtke provode ankete i upitnici. Podaci koji se prikupe tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe tvrtke Zagrel Rittmeyer d.o.o. odnosno članica Rittmeyer grupe. Ukoliko se na nekoj našoj stranici objavi uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

Zaštita osobnih podataka djece

U neposrednoj komunikaciji s djecom preko Interneta uviđaju se jedinstveni problemi koje predstavlja zaštita njihove privatnosti. Internetske stranice tvrtke Zagrel Rittmeyer d.o.o. koje bi mogle privući djecu i koje eventualno prikupljaju osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost. Sukladno toj namjeri i nastojanju tvrtka Zagrel Rittmeyer: NE prikuplja, NE koristi i NE otkriva podatke pomoću kojih se može kontaktirati s djecom preko Interneta. Takvi podaci za kontaktiranje preko Interneta koriste se bez dopuštenja roditelja samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se koristiti ni za kakve druge namjene; NE dostavljaju se trećim osobama nikakvi osobni podaci bez prethodne dozvole roditelja; NE omogućuje se djeci da bez dopuštenja roditelja javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju, a s pomoću kojih ih se može kontaktirati i NE potiče se djecu da, radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti, otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. Roditelji ili staratelji u svakom trenutku imaju pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje je tvrtka Zagrel Rittmeyer d.o.o. dobila na nekoj od svojih stranica, te mogu zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u bazi podataka tvrtke), i/ili zabraniti buduće sakupljanje i korištenje podataka o svom djetetu. Ukoliko roditelj ili staratelj želi ostvariti to pravo, treba kontaktirati tvrtku. Osim navedenog, Zagrel Rittmeyer d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Kontrola

U svakom trenutku korisnik može zatražiti pregled svih osobnih podataka koje je tvrtka Zagrel Rittmeyer d.o.o. prikupila na nekoj od svojih internetskih adresa. Na osobni zahtjev korisnika moguće je ažurirati, ispraviti ili brisati osobne podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u bazama podataka tvrtke), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ukoliko korisnik želi ostvariti to pravo, treba kontaktirati tvrtku. Poveznice Tvrtka Zagrel Rittmeyer d.o.o. poduzima sve u svojoj moći kako bi osigurala da sva preusmjeravanja s vlastitih internetskih stranica upute korisnika i/ili dijete korisnika na internetske stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne potiče negativnosti. S obzirom na vrlo brze izmjene stranica i adresa na Internetu, tvrtka ne može uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju usmjerava. Promjene i prestanak uvjeta korištenja Zagrel Rittmeyer d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od strane korisnika ili od strane Zagrel Rittmeyer d.o.o. Raskid željom korisnika je moguć u bilo kojem trenutku i znači prestanak korištenja tvrtkinih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste internetske lokacije.

Molimo povremeno provjeravajte našu politiku zaštite osobnih podataka, s obzirom na moguće izmjene. U slučaju dodatnih pitanja ili dvojbi u vezi s Politikom zaštite osobnih podataka tvrtke, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internetskom adresom, molimo kontaktirajte nas.

Dokument možete preuzeti ovdje: politika-zastite-osobnih-podataka.pdf

 

vrh stranice