Procesna informatika

NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAVI

 

OTVORENI VODOTOCI

(Hrvatske vode, DHMZ, HEP, Agencija za vodne putove):

 • sliv rijeke Save
 • sliv rijeka Drave, Mure i Dunava
 • sliv rijeka Like i Gacke

VODOOPSKRBA:

 • Zagreb
 • Rijeka
 • Zadar
 • Split
 • Osijek
 • Pula
 • Slavonski Brod
 • Požega
 • Velika Gorica
 • Senj
 • Zabok
 • Ogulin
 • Opatija
 • Zaprešić
 • Novi Vinodolski
 • Delnice
 • Bjelovar
 • Korčula (NPKLM)
 • Topusko
 • Pregrada
 • Virovitica
 • Pag
 • Koprivnica
 • Krapina
 • Ivanić Grad - Dubrovčak
 • Sisak
 • Vinkovci
 • Ilok
 • Brinje
 • Hum na Sutli
 • Neum
 • Koper
 • Maribor
 • Tuzla
 • Rogaška Slatina

ODVODNJA:

 • Zagreb
 • Rijeka
 • Ogulin
 • Opatija
 • Novi Vinodolski
 • Nova Gradiška
 • Zadar
 • Koprivnica
 • Zaprešić
 • Virovitica
 • Požega - CUPOV
 • Pag
 • Rab
 • Pula
vrh stranice